Making Connections

De Rijksuniversiteit Groningen is bezig met haar strategisch beleid voor de komende jaren waarbij ze nadrukkelijk intern en extern de verbinding zoekt. De maatschappij met haar specifieke vraagstukken als uitgangspunten voor onderzoek en wetenschap. En omgekeerd het talent en de kennis en kunde van wetenschappers als basis voor oplossingen. Dat wilden ze graag in beeld gebracht zien worden. Nou dat kunnen we wel.

Het verhaal

Ontdekkingen, uitvindingen, innovaties, alles begint bij nieuwsgierigheid. Anders kijken naar de wereld om ons heen. Verbanden leggen, verbindingen maken. Tussen praktijk en theorie en omgekeerd. Grenzen opzoeken. En eroverheen gaan. Alleen dan komen we verder. Alleen dan maken we impact. En voilĂ , het corporate verhaal van de RUG.

Productie

Strategie, concept, script en storyboard: Frisse Verhalen
Film en edit: Videobrouwers